சேவைநலன் பாராட்டு வைபவம் – அல்-ஹாஜ் M.C.M. செரீப் – முன்னாள் கிழக்கு மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளரும், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் பதிவாளரும்